Origineller Holzstuhl am Nordostufer des Grøningsstølsvatnet
©2009 by Otto and Mechtild Reuber ( Aufnahmedatum: 25.07.2005 )
Home / Register/Sitemap: Grøningsstølsvatnet-Wanderung