Rückblick nach Westen ins Tal des Flusses Lonelva, links der 403 m hohe Pissbekk-klumpen
©2007 by Otto and Mechtild Reuber ( Aufnahmedatum: 26.07.2007 )
Home / Register/Sitemap: Inner Vargfossnesa naturreservat - Pissbekk-klumpen - Storheia-Wanderung