Südost-Blick in Hjerkinn auf das nahe der Hjerkinn stasjon gelegene Hjerkinnhus Hotell, dahinter der Storhøe ( 1.453 m )
©2013 by Otto and Mechtild Reuber ( Aufnahmedatum: 21.07.2009 )
Home / Register/Sitemap: Hjerkinn - Hjerkinnhus Hotell - Storhøe