Fylke Troms: Kommunen / kommuner ( alphabetisch )
Die 24 Kommunen alphabetisch sortiert ( Zahlen: Stand 01.04.2012 - SSB )
 

 

Kommunen

Verwaltungsort

Einwohner

Fläche
in qkm

Bevölk.-Dichte
Einw./qkm


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Balsfjord

Bardu

Berg

Dyrøy

Gratangen

Harstad

Ibestad

Karlsøy

Kvæfjord

Kvænangen

Kåfjord

Lavangen

Lenvik

Lyngen

Målselv

Nordreisa

Salangen

Skjervøy

Skånland

Storfjord

Sørreisa

Torsken

Tranøy

Tromsø

Storsteinnes

Setermoen

Skaland

Brøstadbotn

Årstein

Harstad

Hamnvik

Hansnes

Borkenes

Burfjord

Olderdalen

Tennevoll

Finnsnes

Lyngseidet

Moen

Storslett

Sjøvegan

Skjervøy

Evenskjer

Oteren

Sørreisa

Gryllefjord

Vangsvik

Tromsø

5.503

3.887

888

1.188

1.133

23.721

1.410

2.327

3.028

1.283

2.206

1.015

11.398

3.020

6.602

4.810

2.205

2.881

2.975

1.911

3.383

887

1.524

69.518

1.497

2.704

294

288

313

372

241

1.090

513

2.108

991

302

892

813

3.322

3.437

458

473

495

1.543

363

243

524

2.520

3,68

1,44

3,02

4,13

3,62

63,77

5,85

2,13

5,90

0,61

2,23

3,36

12,78

3,71

1,99

1,40

4,81

6,09

6,01

1,24

9,32

3,65

2,91

27,59


Die Kommunen der Nachbar-Fylker

Norden Osten Süden Westen
Finnmark Finnmark
Finnland
Schweden
Schweden
Nordland
Nordland

 

Kommunen-Karte Fylke-Karte ( Kom. ) Kommunen-Schnellübericht
©2001-2012 by Otto and Mechtild Reuber
Frameview-1 (Kommunen) / Frameview-2 (Troms) / Home
Register/Sitemap: Troms fylkeskommune: Kommunen ( alphabetisch ) - Kommunen: Fylke Troms - Kommunen / kommuner ( alphabetisch )