Norwegen Fylke-Karte Buskerud

0602 = Drammen
0604 = Kongsberg
0605 = Ringerike
0612 = Hole
0615 = Flå

0616 = Nes
0617 = Gol
0618 = Hemsedal
0619 = Ål
0620 = Hol

0621 = Sigdal
0622 = Krødsherad
0623 = Modum
0624 = Øvre Eiker
0625 = Nedre Eiker

0626 = Lier
0627 = Røyken
0628 = Hurum
0631 = Flesberg
0632 = Rollag

0633 = Nore og Uvdal